Tag Archives: Archachatina marginata

GIANT AFRICAN LAND SNAIL men vilken?

Jag vet med viss säkerhet att de är jättesniglar men vi är inte helt säkra på vilken art. Det finns tre sorter som är väldigt lika men med kul särdrag. Archachatina marginata, Achatina fulica eller Achatina achatina?  Den vackraste av de tre är, i mitt tycke Achatina achatina med sitt tigerrandiga skal, se bild nedan.

Jag har fått intrycket att Fulica är den vanligaste i husdjurskretsar men det är nog omöjligt att avgöra förrän de växt till sig. Kanske inte ens då. Kan de föröka sig över artgränserna? I så fall är det fullt möjligt att jag har hybrider.

Spännande